זיהוי מינים יצרנים וספקים - מפעל לזיהוי מינים בסין