מחלות בעלי חיים יצרנים וספקים - סין ​​מפעל למחלות בעלי חיים